Προστιθέμενη αξία

 

 

 1. Η CM2W είναι μία ηγετική εταιρεία στον τομέα του Internet of things, που παρέχει παρακολούθηση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο (ή αναλόγως με τις απαιτήσεις του πελάτη).

 2. Η πλατφόρμα CM2W επιτρέπει απομακρυσμένες αλλαγές στις λειτουργίες της κάθε συσκευής, αλλάζοντας την συμπεριφορά της με απόλυτα προγραμματισμένο τρόπο.

 3. Η αρχιτεκτονική του παρέχει Visual Designer, που επιτρέπει την παραγωγή νέων προγραμμάτων λειτουργίας για κάθε συσκευή, με απλό και εύκολο τρόπο.

 4. Ο χρήστης μπορεί να καταχωρίσει στο σύστημα οποιουδήποτε τύπου συσκευή, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες χαρτογράφησης της πλατφόρμας, χωρίς την ανάγκη η συσκευή να έχει πρώτα πιστοποιηθεί για χρήση με την πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε οποιαδήποτε συσκευή στο internet.

 5. Μετά από μελέτη περιπτώσεων πελατών μας που συνέδεσαν τις συσκευές τους στο Internet:

  • Αύξησαν τις πωλήσεις στους ήδη υπάρχοντες πελάτες κατά 30%.
  • Μείωσαν τα έξοδα μετακίνησης κατά 60% καθώς και την ανάγκη για επίσκεψη 100%, και βελτιστοποίησαν την οργάνωση των απαιτούμενων επισκέψεων στο μέγιστο.
  • Εξοικονόμησαν 25% του χρόνου τους,  και επικεντρώθηκαν σε άλλους τομείς της επιχείρησής τους.
  • Απέκλεισαν τους ανταγωνιστές απο την χρήση του εξοπλισμού σε ποσοστό 100% 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cm2w.gr για να μάθετε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε το σύστημα CM2W στις συσκευές σας και να αυξήσετε τα κέρδη σας.

Contact us

Contact us at info@cm2w.gr to learn how you can implement the CM2W system with your devices and increase profit.

x